Kõrvalnähtudest teatamine

Kõrvalnähtudest teatamine

Sanofis jälgime me pidevalt oma toodete ohutust. Kõrvalnähtude kohta info kogumine on tähtis, sest see võimaldab jätkuvalt hinnata ravimite ohutust. Seega on see kasulik patsientidele, keda nende ravimitega ravitakse või kes kaaluvad nendega ravi alustamist.

Farmaatsiaettevõttena on Sanofi kohustatud koguma, registreerima ja kontrollima mis tahes talle teatavaks saanud teavet inimravimite kõrvalnähtude kohta ning kehtivate ravimiohutuse järelevalve õigusaktide (direktiiv 2010/84/EL ja EL-i määrus nr 1235/2010) kohaselt teavitama asjaomaseid pädevaid asutusi.

Lisaks kõrvalnähtudele on Sanofil kohustus koguda infot ka jrgmistel juhtudel: ravimi toime puudumine, üleannustamine, väär- või kuritarvitamine, raviviga, ravimi kasutamine müügiloa tingimustes nimetamata kasutusaladel, ravimi kasutamine raseduse või rinnga toitmise ajal, ravimiga töökeskkonnas kokkupuutumine, nakkuse ülekanne, ravimi ootamatu positiivne toime.

Sanofi suhtub hoolikalt veebilehe külastajate isikuandmete kaitsesse. Kogu isikuandmete töötlemine toimub vastavuses kohalduvate andmekaitse seaduste ja määrustega. Informatsiooni, kuidas Sanofi tegeleb isikuandmete töötlemisega leiate siit.

Tärniga (*) tähistatud väljade täitmine on nõutav selleks, et saaksime teie teatist töödelda. 

Kõrvalnähust teatav isik
Isik, kellel kõrvalnäht tekkis:
Ravim ja kõrvalnäht
X

Me kasutame küpsiseid oma veebilehe käigushoidmiseks, selle sisu optimeerimiseks, analüütilistel eesmärkidel ja sihtgrupi valimiseks. Kui te jätkate meie veebilehel klõpsamist, siis nõustute meie küpsiste kasutusega. Pange tähele, et teil on igal hetkel õigus nõusolek tagasi võtta. Kui soovite rohkem teada meie küpsiste kohta ja kuidas neid kustutada, siis tutvuge meie.  Küpsiste poliitika ja teabe privaatsuse poliitikaga.

OK