EFPIA aruandlus

EFPIA aruandlus

„Tööstuse ja tervishoiutöötajate koostöö toob patsientidele kasu. See on suhe, mis on andnud palju uuenduslikke ravimeid ja muutnud paljude haiguste mõju meie elule.”1
EFPIA
Sanofi on Euroopa farmaatsiatööstuste ja -assotsiatsioonide föderatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liige ja järgib EFPIA koodeksit. Muuhulgas tähendab see läbipaistvust võimaldavat aruandlust tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele antud tasude ning toetuste kohta. EFPIA koodeks on mõeldud tööstuse eneseregulatsiooniks, mis tähendab, et farmaatsiaettevõtted ise esitavad aruanded kõigi tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele antud tasude ning toetuste kohta. Näiteks võib ettevõte tervishoiutöötajale (kui asjatundjale) maksta nõuandekogu töös osalemise ja konverentsil esinemise eest.
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EFPIA
Eestis esitatakse aruanded tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstud tasude ning nendega tehtud koostöö kohta 1.juunil kõigi ravimitootjate internetilehekülgedel.