Kõrvalnähtudest teatamine

Kõrvalnähtudest teatamine

Vastutava töötleja isik

Andmed, mida te meiega jagasite, salvestab ja kasutab SANOFI-AVENTIS ESTONIA OÜ, (registrikood 11164450) asukohaga Pärnu mnt. 139E/2, 11317 Tallinn (edaspidi “Sanofi”, samuti nimetatud kui „meie“).

Andmete liik, mida me võime koguda osana kõrvalnähu teatisest

Järgnevat teavet teie kohta võidakse koguda osana kõrvalnähu teatisest: nimi/initsiaalid; vanus ja sünniaeg; kehakaal ja pikkus; sugu; oluline meditsiiniline anamnees ja/või üksikasjad ravimi kohta, mis põhjustas reaktsiooni; üksikasjad kõrvalnähu kohta, mis põhjustas teile vaevusi ja teised ravimid ning abivahendid, mida te kasutate või kasutasite kõrvalnähu ilmnemise ajal. Kui te olete juhtumist teatajana andnud info oma nime, aadressi, telefoni/faksi numbri, e-kirja aadressi kohta, siis salvestatakse ka need andmed.

Õiguslik alus

Teie isikuandmeid võib töödelda seetõttu, et Sanofi’l on seaduslik kohustus seda teha.

Teie isikuandmete edastamine

Meile edastatud isikuandmeid säilitatakse vastavalt Sanofi andmete privaatsuspõhimõtetele. Sanofi kuulub globaalsete ettevõtete gruppi, seega võime teie andmeid jagada ka teiste SANOFI grupi tütarettevõtetega. Selline üleminek grupi ettevõtetele toimub äsjanimetatud eesmärgil ja tugineb andmetöötlemisega samadele põhimõtetele. Sanofi võib edastada teie andmed ka välistele teenustepakkujatele, kes abistavad Sanofi’t teie isikuandmete töötlemisel.

Kõrvalnähu teatiste isikuandmete osa, mille olete esitanud teie või kolmas osapool, kogutakse kaitstud ja turvatud ülemaailmsesse ravimiohutuse järelevalve andmebaasi, mis oma ülesehituselt tagab volitusteta isikute ligipääsupiirangud. Andmed võidakse edastada Euroopa Ravimiametile (European Medicines Agency; EMA) ja vastavatele pädevatele asutustele maailma teistes riikides.

Teie isikuandmed võib edastada SANOFI gruppi kuuluvatele ettevõtetele või nende lepingupartneritele väljaspool Euroopa Liitu. Sanofi tagab teie isikuandmete kaitse asjakohasel tasemel ka juhul, kui teie isikuandmed edastatakse väljaspoole Euroopa Liidu riike.

Teie õigused

Teil on oma isikuandmete osas kindlad õigused Isikuandmete kaitse seaduse ulatuses, mis sisaldab järgmisi õigusi:

  • Juurdepääsuõigus: igal ajal, mil soovite näha koopiat andmetest, mida teie kohta hoiame, üksikasju sellest, kuidas me neid kasutame ja säilitame või saada lisadetaile oma õiguste kohta, võite seda meilt nõuda kirjutades e-kirja aadressile: dataprivacyestonia@sanofi.com.
  • Isikuandmete parandamise õigus: kui teie kohta hoitavad mis tahes andmed on valed, võite igal ajal nõuda oma andmete parandamist.
  • Isikuandmete töötlemise piiramise või vaidlustamise õigus: te võite igal ajal samuti nõuda, et me lõpetaksime teie andmete töötlemise või vaidlustada teie andmete jätkuva kasutamise meie poolt. See ei mõjuta mis tahes andmetöötlust, mis toimus enne teie taotluse saamist.
  • Isikuandmete kustutamise õigus: te võite igal ajal samuti nõuda, et me kustutaksime osa või kõik isikuandmed, mida Sanofi on teie kohta hoidnud mis tahes ajal. Ainus meiepoolne põhjus selle nõude mittetäitmiseks on, kui see tooks kaasa meie teiste õiguslike või regulatiivsete kohustuste rikkumise, aga me teavitame teid sel juhul alati.

Kui te mis tahes põhjusel ei ole rahul sellega, kuidas me teie andmeid kasutame ja soovite esitada kaebuse, võite pöörduda järelevalveasutuse poole Eestis.

Säilitamisaeg

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik Sanofi’le teie andmete kogumise ülalnimetatud eesmärkide täitmiseks või täiendavaks töötlemiseks. Sanofi säilitab ja töötleb teie isikuandmeid perioodi jooksul, mis on mõistlikult kindlaksmääratud lähtuvalt ärivajadustest ja järgimaks kõiki kohustusi, mida Sanofi peab täitma (nt direktiiv 85/374/CEE).

Sanofi säilitab kõik ravimiohutuse järelevalvega seotud andmed ja kõik inimtervishoius kasutatavate registreeritud ravimite dokumendid seni, kuni toodet turustatakse ja vähemalt 50 aastat pärast selle lõppemist. Pärast seda on andmed anonüümsed. Anonüümseid andmeid säilitatakse ülemaailmses ohutuse andmebaasis ilma ajapiiranguta.

Võtke meiega ühendust

Kui te soovite teostada privaatsuspõhimõtete õigusi või kui teil on mis tahes küsimusi andmete kohta, mida teie kohta säilitame või kuidas Sanofi teie andmeid kasutab, võite ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga kirjutades e-kirja aadressile dataprivacyestonia@sanofi.com või kirjutada talle meie firma aadressil ja märkides kirjale, et soovite andmekaitsespetsialistilt vastust.

Pidage palun meeles, et kui võtate meiega ühendust e-kirja teel, siis võidakse teil paluda vastata mitmele teie isikuandmetega seotud küsimusele, et Sanofi saaks tuvastada teie isiku.

Tagasi kõrvalnähu teatise vormi juurde

X

Me kasutame küpsiseid oma veebilehe käigushoidmiseks, selle sisu optimeerimiseks, analüütilistel eesmärkidel ja sihtgrupi valimiseks. Kui te jätkate meie veebilehel klõpsamist, siis nõustute meie küpsiste kasutusega. Pange tähele, et teil on igal hetkel õigus nõusolek tagasi võtta. Kui soovite rohkem teada meie küpsiste kohta ja kuidas neid kustutada, siis tutvuge meie.  Küpsiste poliitika ja teabe privaatsuse poliitikaga.

OK