Kõrvalnähtudest teatamineSanofis jälgime me pidevalt oma toodete ohutust. Kõrvalnähtude kohta info kogumine on tähtis, sest see võimaldab jätkuvalt hinnata ravimite ohutust. Seega on see kasulik patsientidele, keda nende ravimitega ravitakse või kes kaaluvad nendega ravi alustamist.

Farmaatsiaettevõttena on Sanofi kohustatud koguma, registreerima ja kontrollima mis tahes talle teatavaks saanud teavet inimravimite kõrvalnähtude kohta ning kehtivate ravimiohutuse järelevalve õigusaktide (direktiiv 2010/84/EL ja EL-i määrus nr 1235/2010) kohaselt teavitama asjaomaseid pädevaid asutusi. 

Lisaks kõrvalnähtudele on Sanofi kohustatud koguma teavet ka ravimi tõhusa toime puudumise, üleannustamise või väärkasutuse / näidustusevälise ravimikasutuse kohta; selle kohta, kui ravimit kasutati raseduse ja/või imetamise ajal; ravivigade / ravi ebaõnnestumise, nakkustekitaja ülekandumise, kutsealase kokkupuute ja ravimi ootamatu soodsa toime kohta. 

Sanofi austab üksikisiku eraelu puutumatust ning peab tähtsaks oma klientide, partnerite, patsientide, kasutajate ja töötajate usaldust. Seepärast suhtub Sanofi teie eraelu puutumatusse tõsiselt ning lähtub isikuandmete kogumisel ja töötlemisel kohaldatavatest andmekaitseseadustest ja -määrustest. Enne meiega ühenduse võtmist tutvuge Sanofi privaatsuspõhimõtetega.

Tärniga (*) tähistatud väljade täitmine on nõutav selleks, et saaksime teie teatist töödelda. 
Kõrvalnähust teatav isik
* Kas me tohime teiega ühendust võtta?
* Olen
Isik, kellel kõrvalnäht tekkis:
* Sugu
Ravim ja kõrvalnäht
Security