Kõrvalnähtudest teatamine

Kõrvalnähtudest teatamineSanofis jälgime me pidevalt oma toodete ohutust. Kõrvalnähtude kohta info kogumine on tähtis, sest see võimaldab jätkuvalt hinnata ravimite ohutust. Seega on see kasulik patsientidele, keda nende ravimitega ravitakse või kes kaaluvad nendega ravi alustamist.

Farmaatsiaettevõttena on Sanofi kohustatud koguma, registreerima ja kontrollima mis tahes talle teatavaks saanud teavet inimravimite kõrvalnähtude kohta ning kehtivate ravimiohutuse järelevalve õigusaktide (direktiiv 2010/84/EL ja EL-i määrus nr 1235/2010) kohaselt teavitama asjaomaseid pädevaid asutusi.

Lisaks kõrvalnähtudele on Sanofil kohustus koguda infot ka jrgmistel juhtudel: ravimi toime puudumine, üleannustamine, väär- või kuritarvitamine, raviviga, ravimi kasutamine müügiloa tingimustes nimetamata kasutusaladel, ravimi kasutamine raseduse või rinnga toitmise ajal, ravimiga töökeskkonnas kokkupuutumine, nakkuse ülekanne, ravimi ootamatu positiivne toime.

Sanofi suhtub hoolikalt veebilehe külastajate isikuandmete kaitsesse. Kogu isikuandmete töötlemine toimub vastavuses kohalduvate andmekaitse seaduste ja määrustega. Informatsiooni, kuidas Sanofi tegeleb isikuandmete töötlemisega leiate siit.

Tärniga (*) tähistatud väljade täitmine on nõutav selleks, et saaksime teie teatist töödelda. 

Kõrvalnähust teatav isik
* Kas me tohime teiega ühendust võtta?
* Olen
Isik, kellel kõrvalnäht tekkis:
* Sugu
Ravim ja kõrvalnäht
Security