Meie tooted a–z

Täiendavad riskivähendamise meetmedTäiendavate riskivähendamise meetmete eesmärk on tagada ravimi ohutum kasutamine, suurendada teadlikkust ravimiga seotud olulistest ohutusprobleemidest ning kirjeldada tegevusi nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks.

Need võivad olla suunatud tervishoiutöötajatele ja patsientidele. Sisult vastavad riskivähendamise materjalid ravimi omaduste kokkuvõttele ning on kooskõlastatud Ravimiametiga. Materjalidega tuleb arvestada ravimi määramisel. Materjale on võimalik alla laadida ja välja trükkida ning vajadusel patsiendile anda.

Toimeaine Ravimpreparaat Materjalid tervishoiutöötajale Materjalid patsiendile
Alemtuzumab
LEMTRADA
Juhend tervishoiutöötajatele

Arsti kontrollnimekiri
   

Patsiendijuhend
 
Patsiendi hoiatuskaart

Glargiin-insuliin, liksisenatiid
SULIQUA Juhend tervishoiutöötajale
Patsiendi ja/või hooldaja juhis:

-eestikeelne

-venekeelne

Sarilumab
KEVZARA
Patsiendi hoiatuskaart
 
Teriflunomiid
AUBAGIO
Juhend tervishoiutöötajale
 

Patsiendikaart
 
Valproehape
DEPAKINE
Juhend tervishoiutöötajale

Ohutusalane teabekiri
 
Ohtude teadvustamise vorm
   

Patsiendijuhend EE

Patsiendijuhend RU

Patsiendikaart
 
Eliglustaat
CERDELGA
Guide for prescriber
   

Patient Alert Card
   
Dronedaroon
MULTAQ
Väljakirjutamisjuhis

Kaplatsizumab
CABLIVI
Patsiendi hoiatuskaart